نمایندگی هاست لینوکس (ریسلری)

Plan C

فضای نمایندگی = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

Plan D

فضای نمایندگی = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود