هاست لینوکس ایران
 • Product 1

  هاست لینوکس ایران - Plan A

  • 200 مگابایت فضا
   ترافیک ماهانه 1000 مگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود

   دیتاسنتر پارس آنلاین
  فقط
  399,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست لینوکس ایران - Plan B

  • 500 مگابایت فضا
   ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود

   دیتاسنتر پارس آنلاین
  فقط
  499,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست لینوکس ایران - Plan C

  • 2000 مگابایت فضا
   ترافیک ماهانه 8000 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود

   دیتاسنتر پارس آنلاین
  فقط
  899,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست لینوکس ایران - Plan D

  • 5 گیگابایت فضا
   ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود

   دیتاسنتر پارس آنلاین
  فقط
  1,399,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست لینوکس ایران - Plan E

  • 10 گیگابایت فضا
   ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود

   دیتاسنتر پارس آنلاین
  فقط
  1,999,000/yr
  سفارش دهید